Vesipeuhula

Vesipeuhussa leikitään, pelaillaan, harjoitellaan veteen puhaltamista sekä suun kastamista veteen, kelluntaa, hyppyjä altaan reunalta lasten altaaseen, pallon kuljettamista, käsipohjaa sekä uintipotkuja erilaisia mielikuvia apuna käyttäen.
Tärkeimpänä tavoitteena on luoda lapselle positiivinen mielikuva vedessä olemisesta sekä kannustaa itsenäiseen vedessä liikkumiseen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vedessä kävellen ilman vanhemman tukea.

Vesipeuhussa vanhemmat ovat mukana altaassa lapsen kanssa.